budova a pozarni bezpecnost - Apostav logo

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Požární ochrana

Zateplování budov:

pomocí foukané izolace

RMS Solar heat:

Teplovzdušné solární kolektory

Nabízíme Vám tyto služby:

Školení zěmstanců

Např.
 • Základní školení zaměstnanců z předpisů se vztahem BOZP
 • Školení vedoucích pracovníků
 • Specializovaná školení

Vypracování dokumentace k zajištění BOZP

Např.
 • Směrnice k zajištění BOZP
 • Dokumentace vyhledání rizik
 • Pro manipulaci a skladování tlakových lahví pro dopravu plynů a jiné

Zastupování před orgány státního dozoru:

Např.
 • Krajské hygienické stanice
 • Oblastní inspektoráty práce
 • Inspektorát požární ochrany

Dále jsme schopni zajistit:

Např.
 • Vypracování roční prověrky dle Zákoníku práce
 • Technická podpora při přípravě stavby
 • Dozor BOZP při realizaci stavby

Na prodejně nabízíme:

Hasicí přístroje:

Plynové lahve:

Ochranné pomůcky:

Ochranné oděvy:

Hydranty:

Výstražné tabulky: