Bezpečnostní a dopravní značení hal a skladů

Přechodové pruhy, liniové značení v jakékoliv šíři

Bezpečnostního značení se týká liniové značení hal, skladů a rovněž venkovních ploch pomocí speciálních barev, aplikace podlahových bezpečnostních pásek nebo také bezpečnostní značení stavebních konstrukcí (sloupy, nebezpečné hrany a okraje).