Vodní hasicí přístroje

Použitelné na: Třída požáru A

Je vhodný do:

papírenského a dřevařského průmyslu, skladů tekutých hořlavých látek.

Nesmí být použit na:

hašení hořlavých kapalin nemísících se s vodou (benzín, motorová nafta, minerální oleje, líh, ředidlo,…), hořlavých plynů a k hašení látek, materiálů a zařízení, kde je nebezpečí škod promáčením.

A zejména na hašení elektrického zařízení pod napětím!

Používá se na:

hašení většiny běžných materiálů – pevných hořlavých látek (papír, dřevo, textil, guma, uhlí, seno, sláma), hořlavých kapalin rozpustných ve vodě (alkoholy, ketony).

Použitelné na

Třída požáru A: Požáry pevných látek organického původu, jejichž hoření je doprovázeno žhnutím, jako např. dřevo, papír, sláma, uhlí, guma, textil apod.