Technické plyny

Kyslík, CO2, oxid dusný, argon nebo vzduch v plynových lahvích
 

Plyny, které nejsou uvedeny v nabídce, jsou pouze na objednání.

Jsme prodejním místem Linde Gas a.s.