Pěnové hasicí přístroje

Použitelné na: Třída požáru A, B

Vhodné do:

garáží a prostor se skladovanými hořlavými kapalinami.

Nesmí být použit:

požáry elektrických zařízení pod proudem a v jejich blízkosti, lehkých hořlavých a alkalických termitů, karbidů vápníku, hořlavé kapaliny mísící se s vodou, hořlavé plyny a kovy.

Používá se na:

hašení pevných hořlavých látek, hořlavých kapalin nemísících se s vodou.

Použitelné na:

Třída požáru A: Požáry pevných hořlavých látek. Například: dřevo, papír, sláma, uhlí, guma, textil, plast apod.

Třída požáru B: Požáry hořlavých kapalin. Například: benzín, nafta, oleje, barvy, alkohol apod.