Ochranné pomůcky

Ochrana hlavy, sluchu, zraku, dýchacích orgánů, doplňky a další ochranné pomůcky

Noste a úživejte ochranné pracovní pomůcky a předcházejte tak pracovním úrazům.