Prodej hasicích přístrojů

Chraňte sebe i svůj majetek

Jak namontovat hasicí přístroj

dle Vyhlášky 246/2001 Sb. se hasicí přístroj umisťuje na zeď tak, aby rukojeť přístroje byla nejvýše 1,5 m nad podlahou

hasicí přístroj může stát i volně na podlaze, ale musí být zajištěn proti pádu, tzn. že musí být zajištěn řetízkem nebo umístěn do držáku

přístroj může být i skrytý ve skříňce, ale musí být opatřen bezpečnostní tabulkou, upozorňující na umístění hasičáku

Jak správně používat přenosné hasicí přístroje v případě požáru

  1. Vezměte hasicí přístroj z věšáku a přeneste ho do blízkosti požáru
  2. Hasicí přístroj nasměrujte hubicí k požáru a vytáhněte zajišťovací kolík
  3. Stlačením páky ventilu uveďte přístroj v činnost

Revize a opravy hasicích přístrojů

hasicí přístroj je klasifikován jako vyhrazený druh věcných prostředků požární ochrany. To znamená, že podléhá každoroční revizi a kontrole

Kromě každoroční kontroly je nutné u přístroje provádět periodické tlakové zkoušky. Ty se provádějí v intervalu v závislosti na typu přístroje. U vodních a pěnových HP v intervalu 1 x 3 roky, u ostatních (práškové, sněhové, speciální) 1 x 5 let.

Rádi pro vás tyto služby zajistíme a v případě, že potřebujete nový hasicí přístroj, poradíme Vám jaký typ přístroje bude pro vaši činnost nejlepší. Vaši poptávku směřujte na tel. 354 621 877 nebo na email apostav@seznam.cz