Sněhové hasicí přístroje (CO2)

Použitelné na: Třída požáru C

Jsou vhodné do:

oblasti průmyslu, laboratoří, rozvoden, lékáren, drogérií, kanceláří s výpočetní technikou.

Nesmí být použity na:

hašení tuhých hořlavin (dřevo), textilií, uhlí, lehkých hořlavých a alkalických kovů, hořlavých prachů, materiálů, sypkých látek.

Používají se na:

hašení elektrických zařízení pod proudem, hořlavé plyny, hořlavé kapaliny, pevné hořlavé látky, hořlavé kovy, potraviny, jemnou mechaniku a elektronická zařízení.

Použitelné na

Třída požáru B: Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného stavu, jako např. benzín, olej, barvy, alkohol, vosk apod.