Práškové hasicí přístroje

Použitelné pro: Třída požáru A, B, C

Jsou vhodné do:

obytných a skaldových budov, stavebnictví, chemických provozů, zemědělství, strojních dílen, garáží, škol a do automobilů.

Nesmí být použity na:

hašení lehkých hořlavých a alkalických kovů, volně uložených kusovitých, vláknitých a podobných materiálů pro nebezpečí požáru a případný výbuch.

Používají se na:

hašení prakticky všech pevných materiálů, kapalných látek (ředidla, pohonné hmoty, oleje), hořících plynů (propan-butan), hořlavých kapalin, hořlavých plynů, elektrických zařízení pod proudem do 110 kV, i pro plasty hořící plamenem.

Použitelné na

Třída požáru A: Požáry pevných látek organického původu, jejichž hoření je doprovázeno žhnutím, jako např. dřevo, papír, sláma, uhlí, guma, textil apod.

Třída požáru B: Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného stavu, jako např. benzín, olej, barvy, alkohol, vosk apod.

Třída požáru C: Požáry plynů.