Do domácnosti

pěnový

Hasicí prostředek do domácnosti, taktéž nazývaný Home Fireman, slouží k ochraně Vašeho bydlení. Umožňuje hasit požáry pevných a kapalných látek organického původy (označení třídy A a B) a také oleje a jedlé tuky používané v kuchyni (třída F).


Díky specifické trysce je možné s tímto hasicím prostředkem hasit elektrické zařízení pod napětím do 1 000 V, avšak je třeba dodržovat vzdálenost alespoň 1m.


Aplikace tohoto pěnového prostředku je možná při teplotách – 30°C až + 60°C. Po použití je možné ho znovu naplnit, k likvidace dochází až po 20 letech, kdy vyprší jeho životnost.