Do auta

práškový

Hasicí prostředek představuje východisko pro včasné zabránění zbytečným škodám na majetku či Vám dokonce zachrání život. Příhodnou volbou hasicího přístraje do auta je práškový HP o velikosti 1kg nebo 2kg, který lze snadno umístit co nejblíže k řidiči a to v oblasti pod jedním z předních sedadel, či schránkou před spolujezdcem apodobně.

Hasicí přístroj Vám může také posloužit jako nástroj pro rozbití skleněné výplně v případě, že dojde k vzpříčení dveří a není jiný způsob, jak se dostat z auta ven. Nebo můžete s tímto prostředkem pomoci řidičům ostatních vozidel silničního provozu, jako například účastník dopravní nehody.

Při požáru motorového vozidla se oheň šíří velmi rychle, proto je nutné, aby jste byli na takovouto situaci řádně připraveni a zabránili katastrofě díky rychlému hasebnímu zákroku.


Pro představu kompletní zničení automobilu ohněm nastává během dvou minut. Nechráněná osoba nacházející se uvnitř takovéhoto vozidla přežije jen několik vteřin.fire-2109057_1920.jpg